DSpace Kurumsal Arşivi

The effect of hedonic shopping values and price between different age, gender and income groups for mobile phone

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.