DSpace Kurumsal Arşivi

Factors effecting Turkish customers’ mobile marketing services adoption

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.