Statistics

Total Visits

Views
Tennessee Williams’ın “Arzu Tramvayı” adlı eserinin edebi tahlili 2386
A comparative analysis of the concepts of holy war and the idealized topos of holy warrior in medieval Anatolian and European sources 1763
Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı adlı eserindeki İzmarit Nuri karakterinin Stanislavski yöntemiyle incelenmesi 1283
Güngör Dilmen’in “Kurban” adlı oyunundaki “Zehra” karakterinin Stanislavski yöntemiyle incelenmesi 1242
Atinalı Timon : William Shakespeare’in Atinalı Timon oyunu metin ve çalışma süreci 1202
Perakende sektöründe dağıtım yönteminin tedarikçi ödeme ve vade türüne göre belirlenmesi : perakende gıda firmasında bir uygulama 901
Savunma sanayinde endüstri 4.0 olgunluk parametrelerinin tereddütlü bulanık AHP yöntemi ile önceliklendirilmesi 868
Jean Cocteau ‘İnsan Sesi’ oyun metninin değerlendirilmesi, karakterin incelenmesi ve rolün üzerinde çalışmalar 749
Factors effecting Turkish customers’ mobile marketing services adoption 685
Türkiye’de anonim mekan üretimi örneği olarak Beykoz İlçesi mahalle camilerinin mimari ve iç mekansal analizi 610